In English

Growth challenges for small general contractors in the construction industry - A case study of the Norwegian building company To Tommer AS

Kristoffer Hagstedt ; Johan Thideman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 68 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:086, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-25. Den ändrades senast 2013-06-25

CPL ID: 179158

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek