In English

Project Portfolio Management for a Support Function - Neglected challenges inhibiting effective PPM

Jonas Slettengren ; Johan Bergfelt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 62 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:051, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-25. Den ändrades senast 2013-06-25

CPL ID: 179156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek