In English

Chemical Resistance of the clear coating of a car - An exploratory journey using micro-vickers hardness test with an emphasis on washer fluid

Lucas Rolka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-25. Den ändrades senast 2013-06-25

CPL ID: 179154

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek