In English

Study of the evolution of repeat domains in autotransporter proteins

Senthil Kumar Panneerseljam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-25.

CPL ID: 179136

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek