In English

Polyakrylsyras förmåga att lösa upp hårt slam från PWR-ånggeneratorer

Karolina Hedqvist ; Victoria Lagerstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-24. Den ändrades senast 2013-06-24

CPL ID: 179085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek