In English

Dynamic simulation of a process plant for separation of toluene diisocyanate and monochlorobenzene

Erica Holm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-24.

CPL ID: 179073

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek