In English

Dynamic simulation of a centrifugal compressor system

Johan Liedman ; Robert Månsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-24. Den ändrades senast 2013-06-24

CPL ID: 179072

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek