In English

A CFD study of the urea supply, droplet breakup and mixing in a pipe upstream of a SCR catalyst

Emelie Samuelsson ; Sara Holmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-24. Den ändrades senast 2013-06-24

CPL ID: 179070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek