In English

Air assisted urea spray modeling, computational fluid dynamics simulation of urea spray using the Euler-Lagrangian

Niklas Löfgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-24. Den ändrades senast 2013-06-24

CPL ID: 179069

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek