In English

Optimizing the steam reformers at AkzoNobel

Ylva Lindqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-24. Den ändrades senast 2013-06-24

CPL ID: 179052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek