In English

Business model experimentation in established companies Identifying new service business models at SCA Hygiene Products

Viktor Skargren ; Pär Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 103 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:084, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-24. Den ändrades senast 2013-06-24

CPL ID: 179043

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek