In English

Patient flow analysis and digital support - operational system for emergency departments

Jenny Ström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX028/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-20. Den ändrades senast 2013-06-20

CPL ID: 178931

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek