In English

Implementering av Lean Plant Design

Elise Almqvist ; Malin Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:082, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-20. Den ändrades senast 2013-06-20

CPL ID: 178925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek