In English

Optimisation of sensor positions for electromagnetic sensor systems

Gustav Risting
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX015/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-20.

CPL ID: 178920

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek