In English

A business model for entering new markets: a case study of the Swedish bread market

Linette Berntsson ; Henri Kovanen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:055, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-20. Den ändrades senast 2013-06-20

CPL ID: 178905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek