In English

Service management i hemtjänsten

Åsa Hartelius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:078, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-20. Den ändrades senast 2013-06-20

CPL ID: 178902

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek