In English

Numerical Modeling of MSM Photo Detectors

Maria I H Alsterberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 1789

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek