In English

Hestra Förskola. Rummet som den tredje pedagogen

Hestra Kindergarten. The room as the third pdagogue

Anela Fehratovic ; Anni Refsbäck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19. Den ändrades senast 2013-06-19

CPL ID: 178895

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek