In English

FPGA implementation of ultra wide band time domain measurement systems for microwave tomography - Data transfer interface design

Syeda Hina Shah
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX031/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19.

CPL ID: 178891

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek