In English

Headtop detection using 3D-information from multiple cameras

Hung Nguyen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX082/2012, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19. Den ändrades senast 2014-01-29

CPL ID: 178890

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek