In English

Next generation optimized video decoding: Tests on HEVC decoder algorithm

Bin Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX074/2012, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19.

CPL ID: 178884

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek