In English

Chromatin pattern analysis of cell nuclei for improved cervical cancer screening

Ramin Moshavegh ; Babak Ehteshami Bejnordi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX030/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19. Den ändrades senast 2013-10-23

CPL ID: 178883

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek