In English

Evaluation of post-processing strategies for simultaneous pattern recognition based myoelectric prosthetic control

Joel Falk-Dahlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX010/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19. Den ändrades senast 2013-06-19

CPL ID: 178879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek