In English

Reengineering Business Networks: - A case study of a software platform in a two-sided market

Anna Westermark ; Erik Engström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 91 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:074, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19. Den ändrades senast 2013-06-19

CPL ID: 178876

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek