In English

Utformning av användarmanual till och validering av miljöanalysprogrammet EcoProIT tool

User manual development and validation of the environmental impact assessment software EcoProIT Tool. An assessment tool targeting production engineers

Linn Hedström Kuosmonen ; Charlotte Isaksson ; Lina Jansson ; Josefin Karlqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-19. Den ändrades senast 2013-06-24

CPL ID: 178858

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek