In English

Refurbishment effects in residential areas The case of Högsbohöjd

Maria Liabäck ; Niklas Skogsäter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 49 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:069, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19. Den ändrades senast 2013-06-19

CPL ID: 178846

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek