In English

Energy efficient car compartment - Investigation of possibilities to reduce the energy consumption of non-propulsion systems in passenger cars

Andreas Axelsson ; Christian Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19. Den ändrades senast 2013-06-19

CPL ID: 178839

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek