In English

Mapping of catalogue process for Volvo Cars accessories

Sofia Granlund ; Jessica Räihä
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:023, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-19. Den ändrades senast 2013-06-19

CPL ID: 178833

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek