In English

Customer-Oriented Product Development - An explorative study within a car manufacturer

Johanna Blom ; Anna Josefsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-18. Den ändrades senast 2013-06-18

CPL ID: 178826

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek