In English

Concept platform for data transfer from virtual manufacturing to production preparation

Samuel Jennerhav ; Jacob Joachimsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-18. Den ändrades senast 2013-09-06

CPL ID: 178824

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek