In English

Optimering av solceller

World Solar Challenge

Farokh Aghajanpour ; Åsa Holmberg ; Johan Jonsson ; Patrik Karlsson ; Karl Skötte ; Öberg Niklas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]