In English

Förarklimat i solcellsdriven bil

Drivers climate comfort in a car powered by solar cells

Robert Autustsson ; Jesper Edlind Hultin ; Martin Gonera ; Isaac Lubega ; Maria Rehnberg ; Olle Sandin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-18. Den ändrades senast 2013-06-18

CPL ID: 178821

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek