In English

Hamnens framtida roll

Albin Pettersson ; Olof Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:064, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-18. Den ändrades senast 2013-06-18

CPL ID: 178798

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek