In English

Improving process quality and efficiency in an engineer-to-order company

Emelie Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:082, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-18. Den ändrades senast 2013-06-18

CPL ID: 178796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek