In English

Renovering med energihänsyn – Analys av nyckelaktörer och förslag på åtgärdspaket för att

Energy efficient house renovations - Analysis of key players and suggestion of an action programme to aid single-family house owners carry out energy efficient renovations

Malin Svensson ; Sandra Wannerskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-18. Den ändrades senast 2013-06-18

CPL ID: 178790

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek