In English

Substrate independent adsorption of gold nanoparticles by using polypeptides as adhesive

Maja Bernmalm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: gold nanoparticles, polypeptides, poly-L-lysine, Mefp-1, gold substrate, glass substrate, PMMA substrate, PS substrate, antimicrobial surfacePublikationen registrerades 2013-06-18. Den ändrades senast 2013-06-18

CPL ID: 178776

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek