In English

LED plant lighting for household environments - Development of a cultivation lamp that enhances and simplifies the growth and keeping of edible plants

Robin Hjort ; Viktor Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-18. Den ändrades senast 2013-06-18

CPL ID: 178761

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek