In English

Gångbar PVC Att se avfall som en resurs - ett utvecklingsprojekt av golvkoncept Återgången

Development of an outdoor floor system made from recycled PVC

Emil Brorson ; Sebastian Rutgersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-18. Den ändrades senast 2013-09-26

CPL ID: 178760

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek