In English

Microkinetic modelling of methanol-SCR of NOx over an Ag/Al2 O3 catalyst

Mattias Englund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-18.

CPL ID: 178756

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek