In English

A higher aim for wood - creating new possibilities for an old material

Daniel Stenqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-17. Den ändrades senast 2013-06-17

CPL ID: 178674

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek