In English

Prefabricering - lönsamt eller inte?

Peter Kristensson ; Tom Söderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:056, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-17.

CPL ID: 178628

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek