In English

Strategy for using prototypes in the product development process

Christian Ankarbranth ; Martin Mårtensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:024, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-17. Den ändrades senast 2013-06-17

CPL ID: 178623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek