In English

Increasing an industrial company´s competitiveness

Amanda Sanfridsson ; Hanna Satrell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:050, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-17.

CPL ID: 178620

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek