In English

Beräkning av produktionskapacitet i ett produktionsavsnitt

Calculation of production capacity in a production department

Adam Fredriksson ; Pontus Hanson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-17. Den ändrades senast 2013-08-23

CPL ID: 178614

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek