In English

Nd:YAG lasers with a high quality beam, using an unstable cavity and an output mirror with a tailored Gaussian/super-Gaussian reflectivity profile

Per-Erik G Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 1786

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek