In English

Investigation of the process flow and the operating energy consumption for a new process line - A study performed at automotive supplier IAC Group AB

Viktor Fredriksson ; Ahmed Marzouk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-14. Den ändrades senast 2013-06-14

CPL ID: 178541

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek