In English

Collaboration in the making A case study of Security Arena

Viktor Gunnarsson ; Kristin Norberg Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 62 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-14. Den ändrades senast 2013-06-14

CPL ID: 178515

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek