In English

Biogas till kemisk industri En fallstudie som undersöker affärsmöjligheter och hinder för biogas som råvara och energi i industrin, med fokus på kemiföretag i Västsverige

Christoffer Falsen ; Frida Kuylenstierna
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 53 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:035, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-14. Den ändrades senast 2013-06-14

CPL ID: 178510

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek