In English

Förankringskätting på guider för offshorebruk

Anchor Chain on Guides for Offshore use

Victor Eriksson ; Magnus Urquhart
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 99/2013, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-14. Den ändrades senast 2013-06-14

CPL ID: 178509

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek