In English

Vidareutveckling av Permaflex-konceptet

Development of the Permaflex concept

Miranda Ljungberg ; John Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 91/2013, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-14. Den ändrades senast 2013-06-14

CPL ID: 178505

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek